I Danmark lever vi i et videnssamfund, hvor mange kloge og kreative hoveder opfinder nye ideer, opfindelser og forskning hver eneste dag. Vi lever meget af disse ideer, hvad end det handler om den kunstneriske sfære, den forskningsmæssige sfære eller den tekniske sfære. Det er dermed et stort emne for mange, både på individuelt niveau og på samfundsniveau, både at komme op med nye ideer, som kan redde menneskeliv eller ”bare” give mennesker en bedre hverdag eller et lidt nemmere liv. Men hvad gør man egentlig, hvis man har udviklet og udtænkt en genial idé og gerne vil beholde den kommercielle ophavsret til den, så andre ikke får fingre i den og bare skummer fløden af dit hårde og måske årelange arbejde? Ja, så vender man sig mod en advokat, der ved noget om nemrettighed og beskyttelsen af dine intellektuelle rettigheder.

Hvad er immaterielle rettigheder?

Selve ordet immaterielle rettigheder lyder meget kompliceret og avanceret, men det er det i bund og grund ikke. Det handler om, at du får sikret dine intellektuelle rettigheder til en idé, som ingen andre dermed må lukrere på. Hvis du for eksempel har opfundet noget teknisk, et produkt til industrien, et IT program, designet noget eller udført et stykke musik, et teaterværk eller et maleri, så kan du få eneret til at udnytte lige netop dit værk, produkt eller stykke.

Spændende opfindelser

Prøv at tænke på nogle helt geniale opfindelser, som du næsten ikke kunne leve uden i dag? Kan du komme på nogen? Vi kan for eksempel nævne lynlåsen. Prøv at forestille dig en verden uden lynlåsen? Det ville være lidt sværere at være børnefamilie uden jakker, der hurtigt kan lynes, når det skal gå stærkt om morgenen eller når man træt om eftermiddagen skal hente sine børn i institutionen. Mange vandrere og fritidsfolk er sikkert også rigtigt glade for lynlåsen, ligesom mennesker, der har tasker med lynlås i. En anden vigtig opfindelse er medicin til diabetikere, som Novo Nordisk har patent på. Det er også i den grad en opfindelse, som gør mange diabetikeres liv meget nemmere.

immaterielle rettigheder

Sikr dine rettigheder

Selvom vi er opdraget til at tro det bedste om andre mennesker, skal man lære at være lidt kritisk og tilbageholdende, når det netop gælder ens nye smarte opfindelse. Hvis man ikke sikrer sine immaterielle rettigheder til det nye maleri, den nye robotarm eller den nye medicin, kan man være sikker på, at der hurtigt er andre mennesker eller firmaer, som vil tage ideen og bruge den kommercielt og dermed tjene potentielt mange penge på netop din ide. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dine rettigheder, så andre ikke bare lige tager ideen fra dig. Det være svært at tænke i disse kritiske baner, fordi vi er opdraget til at have stor tillid til vores medmennesker. Ja faktisk bliver Danmark anset for at være et af de lande i verden, hvor mennesker har allerstørst tillid til hinanden. Der er endda øsamfund, hvor de ikke låser døren om natten. MEN: At sikre dine immaterielle rettigheder er vigtigt og gør netop, at du kan blive ved med at have tillid til dine medmennesker.